Ellie Hương Bùi

Giám đốc Nhân sự, Hitachi Vantara Việt Nam & Nhật Bản

Ellie Hương Bùi