Accounting Manager - Trưởng phòng CSKT

Location Hanoi, Vietnam
Industry
Category Finance & Accounting
Job reference 9393
Salary 80.000.000-120.000.000
Job type Permanent
Consultant email thuy.nguyen@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 2439744574 (410)
Date posted Oct 24, 2019

Salary range: USD 3,500 - 4,500/month

 

Key Responsibilities:

 1. Kế toán - Quy hoạch các công tác hạch toán, xây dựng  và thiêt kế hệ thống để đảm bảo hạch toán, kiểm soát hạch toán chính xác, đầy đử kịp thời và tối ưu nguồn lực.
 2. Báo cáo                     
 • Chịu trách nhiệm thực hiện, phát triển hệ thống và các qui trình để thực hiện lập các báo cáo tài chính, thống kê và các báo cáo khác cho các cơ quan chức năng và ban lãnh đạo, đảm bảo tính logic, nhất quán trong hệ thống báo cáo, tính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán trong nước và quốc tế và qui định của pháp luật.
 • Thực hiện kiểm soát và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của các báo cáo.
 1. Tư vấn                    
 • Tham mưu cho BLD và các đơn vị về chế độ kế toán cũng như những thay đổi của chế độ qua từng thời kì trong các hoạt động kinh doanh 
 • Đề xuất, khuyến nghị về về vận hành, hệ thống cho các đơn vị để đảm bảo phù hợp chính sách và tối ưu hóa thuế/ chi phí.
 1. Xây dựng chính sách và thủ tục                       
 • Khởi xướng và thúc đẩy sự phát triển của các chính sách tài chính và kế toán tài chính mới bao gồm VAS và IFRS cùng với các đơn vị.
 • Xây dựng và qui hoạch hệ thống chính sách tài chính, kế toán, hướng dẫn hạch toán đề đảm bảo  các số liệu kế toán được ghi nhận đầy đủ chính xác, nhanh chóng, tuân thủ
 1. Quản lý các đối tác                       
 • Tương tác với TGĐ / Ban Điều hành thay mặt cho Giám đốc Khố i trong việc tư vấn, trình bày các chính sách tài chính kế toán.
 • Tương tác với các cơ quan chức năng, kiểm toán về các vấn đề liên quan đ ến các báo cáo tài chính, thống kê và số liệu tài chính kế toán.
 1. Phát triển con người                       
 • Quản lý, dẫn dắt một phòng với qui mô khoảng 20 người với các vị trí chuyên viên, chuyên gia và Trưởng bộ phận.
 • Thực hiện  đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, định hướng phát triển nghề nghiệp của nhân viên quản lý đảm bảo tính kế thừa trong tổ chức.

 

 Job Requirements:

 1. Trình độ học vấn Cử nhân Kế toán, tài chính, Ngân hàng. Ưu tiên ACCA, CPA, CFA, và các chứng chỉ chuyên môn khác.
 2. Kinh nghiệm liên quan ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tín dụng.
 3. Kiên thức chuyên môn 
 • Có hiểu biết sâu sắc về các chế độ chính sách tài chính kế toán, chuẩn mực kế toán VAS, IFRS 
 • Có kiến thức về các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức tín dụng và các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
 • Am hiểu core banking T24, SAP là lợi thế
 • Có kiến thức về thị trường vốn, trao đổi tiền tệ, kế toán quản trị của ngân hàng …
 1. Các kĩ năng 
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh
 • Có khả năng làm việc tốt với hệ thống, số liệu, dữ liệu lớn
 • Khả năng tổ chức công việc và quản lý, sắp xếp công việc khoa học
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
 • Khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá vấn đề, áp dụng chính sách để tư vấn, tham mưu 
 • Có khả năng làm việc, giao tiếp bằng Tiếng Anh
 1. Các yêu cầu khác 
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Chủ động trong việc nghiên cứu áp dụng các phương pháp công nghệ trong công việc.