Test Jig/Fixture Engineer

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề
Mã số 11736
Lương 60.000.000- 80.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 09, 2022
Main responsibility
  • Perform/lead simple jig/fixture design, jig/fixture maintenance, and troubleshooting to prevent line stop in case any abnormality occurred on jig/fixture
Requirement
Knowledge & Skill: