Trưởng Phòng Kế Toán Quản Trị

Location Bắc Ninh, Vietnam
Industry Manufacturing
Category Finance & Accounting
Job reference 9293
Job type Permanent
Consultant email thanh.nguyen@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 2439744574 (489)

Key Responsibilities (compulsory):

  • Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát việc chi tiêu thực tế theo kế hoạch ngân sách đã phê duyệt
  • Quản lý kế hoạch đầu tư trong năm, tình hình thực hiện các hạng mục trong kế hoạch, quản lý tồn kho, quản lý giá thành
  • Lập mục tiêu Cost-down, thúc đẩy thực hiện các hoạt động cắt giảm chi phí
  • Tham mưu cho ban lãnh đạo cấp cao về các chính sách, đề xuất nhằm thực hiện đúng với kế hoạch kinh phí


Job Requirements (compulsory):

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế,…
  • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc trong các công ty sản xuất
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên có chứng chỉ CPA, ACCA