[HN/HCM] Business Development Manager

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Tuyển dụng nội bộ
Category Sales
Mã số HR103
Lương Negotiable
Loại công việc Cố định
Email liên hệ ha.nguyen@manpower.com.vn
Ngày đăng May 04, 2022
Điện thoại liên hệ 02439744575