34bc39ca

Khoán Việc & Tính Lương

Khoán Việc​

Để giành được thế thượng phong trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gia tăng, bạn cần những bộ kỹ năng chuyên môn khác vượt ngoài chuyên môn cốt lõi của mình. Đặc biệt, bạn cần nhanh chóng tiếp cận được nhân tài phù hợp để đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Khoán việc trong sản xuất, các lĩnh vực chuyên môn và dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và thành công khi môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Dịch vụ của chúng tôi bao quát nhiều lĩnh vực, từ Sản xuất, Thương mại điện tử, Tài chính & Ngân hàng, Lắp ráp ô tô xe máy, Dịch vụ khách hàng, Ứng dụng gọi xe công nghệ (Grab), Quản lý kho, Hậu cần, Thương mại, FMCG, IT... Trên toàn cầu, chúng tôi tận dụng kinh nghiệm thâm niên và chuyên môn đặc thù hàng đầu của mình giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý nhân tài để đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.

Chuyên Gia Giàu Kinh Nghiệm

Chúng tôi tận dung các kiến thức chuyên sâu về lực lượng lao động toàn cầu, áp dụng những kinh nghiệm và chuyên môn đó khi tìm kiếm và quản lý nhân tài trong mọi lĩnh vực, giúp bạn cải thiện được hiệu quả và năng suất trong kinh doanh.

Linh Động & Tốc Độ

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nhân tài, xây dựng đội ngũ và tối ưu hóa năng suất lao động một cách nhanh chóng. Với khả năng phản hồi thông tin nhanh nhanh sẽ giúp bạn trở nên linh động để nắm bắt những cơ hội hiếm có.

Giải Pháp Theo Yêu Cầu

Chúng tôi sẽ làm việc sâu sát với bạn để thấu hiểu hoạt động kinh doanh, khao khát và các cơ hội tuyển dụng trong doanh nghiệp của bạn. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ như vậy, chúng tôi xây dựng những giải pháp mang tính cá nhân hóa, giúp mở rộng mà không làm gián đoạn đội ngũ và hoạt động của bạn.

Dịch Vụ Tính Lương

Trong môi trường kinh doanh yêu cầu cao ngày nay, các công ty thường chọn cách thuê ngoài dịch vụ tính lương để tinh giản nhiệm vụ này của bộ phận nhân sự. Nhờ đó bộ phận nhân sự/bộ phận tính lương có thể tập trung vào các vấn đề nhân lực mang tính chiến lược và cấp bách khác. Thuê ngoài dịch vụ tính lương sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện tính linh hoạt cao trong kinh doanh mà còn gia tăng lợi nhuận của công ty.

​Chúng tôi tuân thủ cao các quy định và đảm bảo thực hiện đầy đủ phúc lợi cho nhân viên của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính lương trọn gói hoặc theo yêu cầu, bao gồm các dịch vụ dưới đây:

1. Quản lý tính lương

  • Hệ thống linh hoạt có thể áp dụng cho các nhu cầu cụ thể của khách hàng.

  • Quy trình đạt tiêu chuẩn và báo cáo quản lý nội bộ giúp kiểm tra dữ liệu nhập vào và xuất ra để đảm bảo tính chính xác.

  • Báo cáo kết quả tính lương theo tiêu chuẩn hoặc tùy yêu cầu của khách hàng.

​2. Lập bảng lương và phân phối cho nhân viên

  • Khách hàng có thể chọn hình thức phân phối bảng lương như sau: bản cứng và bản điện tử gửi qua email

  • Báo cáo kết quả tính lương theo tiêu chuẩn hoặc tùy yêu cầu của khách hàng.

3. Quản lý thuế thu nhập cá nhân

Chúng tôi sẽ xử lý mọi giấy tờ, hồ sơ và các khoản thanh toán thuế thu nhập cá nhân (PTI) cho nhân viên:

  • Lấy mã số thuế cho nhân viên mới

  • Đăng ký người phụ thuộc hoặc thay đổi thông tin người phụ thuộc

  • Thực hiện khai thuế, giấy tờ và thanh toán hàng tháng

  • Phát biên lai thuế cho nhân viên

  • Chuẩn bị quyết toán thuế cuối năm.

4. Quản lý bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý các bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội (SI), bảo hiểm y tế (HI) và bảo hiểm thất nghiệp (UI), thông qua các hoạt động dưới đây:

  • Đăng ký với Văn phòng An sinh Xã hội để lấy tài khoản và số bảo hiểm cho khách hàng

  • Quản lý các trường hợp nghỉ ốm và nghỉ thai sản

  • Giúp khách hàng nhận và giao thẻ bảo hiểm y tế sáu tháng một lần

  • Đăng ký nhân viên mới với văn phòng An sinh Xã hội để lấy sổ bảo hiểm (khi có thể) và thẻ bảo hiểm y tế

  • Làm việc với văn phòng Anh sinh Xã hội để hủy đăng ký đối với nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động, trả lại bảo hiểm y tế và đóng sổ bảo hiểm của họ

  • Đối chiếu báo cáo hàng quý với Văn phòng An sinh xã hội.

​​

5. Quyết toán thuế cho cá nhân và người sử dụng lao động

  • Dịch vụ quyết toán thuế cho khách hàng không sử dụng dịch vụ tính lương

  • Khách hàng bao gồm người Việt Nam, người nước ngoài hoặc người sử dụng lao động

  • Phạm vi dịch vụ sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng.

​​

6. Xử lý các yêu cầu về nhân sự

  • Đây là dịch vụ bổ sung dành cho các khách hàng không có bộ phận nhân sự hoặc sở hữu lực lượng lao động lớn.

  • Hình thức liên lạc chủ yếu bằng email hoặc điện thoại.

  • Chúng tôi cung cấp báo cáo hàng tháng về các câu hỏi của nhân viên đến người có thẩm quyền của khách hàng.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

​Trụ Sở Hà Nội : +84 24 3974 4574

Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh : +84 28 3911 0950

Cho doanh nghiệp: inquiry@manpower.com.vn

Cho ứng viên: opportunity@manpower.com.vn