Banner Default Image

Energy/Oil & Mining

Jobs in Energy/Oil & Mining

COMMERCIAL OFFICER

Hanoi
15.000.000 - 17.000.000 Million VND

​RESPONSIBILITIES: Order management:       + Contract drafting & finalization.       + Payment follow up.       + Order claim & change management. ...

Apply now

OFFICE MANAGER

Hanoi

OFFICE MANAGER Responsibilities: Office admin: Managing office renting and furniture, hardware set up and acquisition (such as computers, mobiles, ...

Apply now

GOVERNMENT AFFAIRS & DEVELOPMENT MANAGER

Hanoi, Vietnam

GOVERNMENT AFFAIRS & DEVELOPMENT MANAGER Responsibilities: Be responsible for the planning and implementation of the governmental regulatory and st...

Apply now

SharePoint/Portal Developer

Thanh Hóa

Position: SharePoint/Portal Developer Reporting to: Development team lead Department: IT Department A. REQUIREMENTS Educational Level: University G...

Apply now

Civil Engineer

Thanh Hóa

Position: Civil Engineer Reporting To:     Leader Division: Maintenance   A. REQUIREMENTS Educational Level: University Graduated Work Experience: ...

Apply now

Kỹ sư địa chất mỏ cao cấp

Thái Nguyên

NHIỆM VỤ CHÍNH: Hỗ trợ dữ liệu địa chất cho vận hành khai thác và các vẫn đề kỹ thuật Giám sát và kiểm soát chất lượng về khoan kiểm soát hàm lượng...

Apply now

Kỹ Sư địa chất mỏ

Thai Nguyen, Vietnam

NHIỆM VỤ CHÍNH: Giám sát hoạt động khoan của nhà thầu. Thông báo kế hoạch cho các nhà thầu và đảm bảo các nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ như kế ho...

Apply now

Superintendent – Mine operation

Thai Nguyen, Vietnam

RESPONSIBILITIES Oversee mining and TSF activities to ensure they are being carried out in a safe and efficient manner Ensure mining and TSF activi...

Apply now