Chief Risk Officer

Location Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
Industry Technology
Category C-suite
Job reference 11413
Job type Permanent
Consultant email giang.tran@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 28 3911 0950 | ext. 149
Date posted Sep 06, 2021
1. Mục tiêu của công việc:
 • Vị trí Chief Risk Officer là vị trí quản lý cấp cao chính phụ trách xác định, đánh giá, đo lường, giám sát, giảm thiểu và quản lý tất cả các loại rủi ro phát sinh từ môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài ở cấp độ toàn Công ty.
 • Quản lý và điều hành các đơn vị quản lý rủi ro trực thuộc thực hiện chức năng đánh giá quản trị rủi ro trong mảng nghiệp vụ phụ trách nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro hoạt động cho Công ty. 
 • Chỉ đạo và quản lý các đơn vị quản lý rủi ro trực thuộc đánh giá rủi ro hoạt động mảng tín dụng, đảm bảo thực hiện các hoạt động cốt lõi, thẩm quyền, nhiệm vụ của Quản trị Rủi ro.
2. Mô tả công việc:
 • Chịu trách nhiệm trên toàn bộ chiến lược quản trị rủi ro của Công ty. 
 • Xây dựng khung chính sách quản trị rủi ro, khung chính sách tín dụng của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị/Ban giám đốc.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các dự án Quản trị Rủi ro trọng điểm của Công ty.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động của mảng Quản trị Rủi ro, kế hoạch tài chính trong năm, là đầu mối làm việc với mảng Tài chính và các đơn vị khác về chiến lược-kế hoạch liên quan đến Quản trị Rủi ro. 
 • Quản lý và kiểm soát các giới hạn tín dụng theo khẩu vị rủi ro của Công ty đề ra theo từng thời kỳ.
 • Quản lý và kiểm soát tình trạng chuyển nhóm nợ, dự phòng rủi ro theo kế hoạch Tài chính của năm và theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị/Ban giám đốc. 
 • Tham mưu cho Ban giám đốc/Ủy ban quản lý rủi ro về chất lượng danh mục nợ, định hướng hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tín dụng của toàn danh mục. 
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong đơn vị, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng
3. Yêu cầu:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao học, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán..
 • Kiến thức/năng lực chuyên môn: Có kiến thức về mô hình phân tích & phòng ngừa rủi ro, về các quy định của ngân hàng nhà nước. Am hiểu về quy trình kinh doanh cốt lõi và hoạt động của một tổ chức tài chính tiêu dùng/ hoạt động ngân hàng
 • 15 năm kinh nghiệm trở lên 
 • Kỹ năng: 
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic & chiến lược, phân tích định lượng & định tính và lập báo cáo, quản lý hệ thống tài liệu
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, trình bày tốt cả về viết và nói
 • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm, đơn vị, phòng ban. 
 • Chịu được áp lực công việc cao