Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Hệ Thống Giám Sát

Location Hanoi, Hanoi
Industry
Category C-suite
Job reference 10869
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.tranthach@manpower.com.vn
Consultant contact no
Date posted May 14, 2021

Tổng quan:

 • Tiếp nhận, phân tích và triển khai các yêu cấu giám sát dịch vụ CNTT nhằm xác định, xử lý những sự kiện bất thường, rủi ro tiềm ẩn qua đó đảm bảo hệ thống dịch vụ CNTT vận hành, cung cấp dịch vụ liên tục tới khách hàng

Các trách nhiệm thực thi chính:

1. Các hoạt động chính:

 • Thực hiện triển khai các yêu cầu giám sát trên các công cụ giám sát
 • Quản trị, vận hành các máy chủ, CSDL của nhóm IT 247
 • Quản trị, vận hành các công cụ giám sát
 • Cập nhật, nâng cấp các tính năng vá lỗi đỗi với các công cụ giám sát

2. Đầu ra:

 • Yêu cầu giám sát được triển khai theo yêu cầu
 • Máy chủ, công cụ giám sát vận hành 24x7
 • Hệ thống giám sát được tích hợp và vận hành 24x7 với các hệ thống AD, E-mail, SMS Gateway
 • Tính năng, phiên bản của máy chủ, công cụ giám sát được cập nhật thường xuyên

Các yêu cầu về năng lực:

 • Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng Chuyên Ngành CNTT
 • Tối thiểu 05 triển khai, vận hành máy chủ, phần mềm trên nền tảng Nix, Windows
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vận hành các hệ thống quản trị CSDL Oracle, MS SQL, MySQL và No-SQL
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm triển khai, vận hành một trong các công cụ giám sát sau: Grafana, ELK, Nagios, Cacti, Zabbix, Solarwinds, MF OMI (HP OPenview), ManageEngine, PRTG, OEM …
 • Có khả năng tích hợp hệ thống là một lợi thế
 • Có khả năng lập trình là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm về quản lý sự cố theo ITIL là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm triển khai, vận hành MF OMI là một lợi thế
 • Kỹ năng quản lý đầu việc
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
 • Học nhanh, chủ động trong công việc
 • Luôn chủ động nâng cao kiến thức bản thân
 • Làm việc hiệu quả dưới áp lực của khách hàng
 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, làm việc ca đêm theo yêu cầu từ tổ chức
 • Cởi mở thân thiện, trung thực với khách hàng nội bộ, với các cán bộ nhân viên đồng nghiệp
 • Tích cực xây dựng mối quan hệ với đối tác hay tổ chức bên ngoài dựa trên sự thẳng thắn, trung thực và kịp thời rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối tác.