Cluster City Leads

Location Vietnam
Industry FMCG
Category C-suite, Operations
Job reference 11377
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.tranthach@manpower.com.vn
Consultant contact no
Date posted Aug 20, 2021

VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM:

1. Phụ trách P&L của thành phố/khu vực đó (GMV và CM2 (=Take Rate-Sale Cost) )

2. Phụ trách Mua hàng/Đặt hàng (kế hoạch nhập hàng, ngày tồn kho, margin)

3. Phát triển dự án chiến lược (hàng nhập khẩu và nhãn hàng riêng) theo KPI tháng do công ty giao

4. Phụ trách quản lý bộ phận Bán hàng và kiểm soát chi phí bán hàng (sale cost) KPI -> cho 3 tháng đầu tiên. Mỗi thành phố sẽ có các chỉ tiêu khác nhau dựa trên tiềm năng của khu vực đó cũng như chiến lược của công ty. Bộ chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đồng thuận với city lead. Sau 3 tháng, có thể cân nhắc bổ sung KPI G&A (chi phí hành chính).

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Lên kế hoạch nhập và phân loại hàng

 • City Lead làm việc với CM vùng, CM toàn quốc và Giám đốc Mua hàng để lên kế hoạch nhập và phân loại hàng dựa trên chiến lược chung của công ty
 • City Lead phụ trách xây dựng hệ thống SKU cho khu vực của mình
 • City Lead có thể nhập thêm SKU dựa trên doanh số bán và margin của SKU đó tại khu vực của mình

2. Tạo SKU và Catalog

 • Nhân viên Buyer/Ordering khu vực chịu trách nhiệm triển khai. Nhân viên này sẽ được buyer ở HN/HCM đào tạo
 • Đối với các nhãn hàng toàn quốc -> CM toàn quốc sẽ cung cấp hình ảnh và nội dung cho buyer khu vực để tải lên hệ thống
 • Đối với các nhãn hàng khác -> Buyer khu vực tự triển khai sau khi đã được đào tạo
 • Nhân viên Buyer/Ordering khu vực chịu trách nhiệm tạo SKU và Catalog.
 • City Lead có trách nhiệm phê duyệt.

3. Đặt hàng

Với những nhãn hàng ký hợp đồng phân phối toàn quốc:

 • CM toàn quốc hỗ trợ ký hợp đồng phân phối tại khu vực đó với hãng.
 • City Lead có trách nhiệm đặt đơn hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trong trường hợp City Lead nhận thấy nhà phân phối địa phương có mức giá cạnh tranh hơn, City Lead cần thông báo với bộ phận quản lý nhãn hàng. Tuy nhiên, City Lead có toàn quyền quyết định đặt hàng ở nguồn nào có mức giá cạnh tranh hơn trừ khi có lý do chiến lược được Giám đốc Mua hàng phê duyệt dẫn đến quyết định đặt hàng trực tiếp với nhãn hàng.

Với nhãn hàng không ký hợp đồng phân phối toàn quốc:

 • City Lead chủ động đặt hàng ở nguồn nào có mức giá cạnh tranh nhất
 • City Lead cần rà soát vốn lưu động và ngày tồn kho của khu vực mình theo kế hoạch đã thống nhất đầu tháng. City Lead cần thường xuyên xử lý hàng cận đát và chậm bán theo yêu cầu của công ty.
 • City Lead có thẩm quyền phê duyệt thanh toán cho nhà cung cấp.

4. Giá cả và Khuyến mại

 • Với những nhãn hàng Công ty ký hợp đồng phân phối toàn quốc:
 • City Lead triển khai dựa trên mức giá bán khuyến nghị của CM toàn quốc
 • Trong trường hợp cần điều chỉnh giá về mức cạnh tranh, City Lead chủ động đề xuất, thảo
 • luận phương án với CM toàn quốc và CM toàn quốc sẽ phê duyệt về mặt nguyên tắc
 • Với nhãn hàng Công ty không ký hợp đồng phân phối toàn quốc (tức mua từ nhà phân phối địa phương):
 • City Lead sẽ quyết định giá bán và chương trình khuyến mại đảm bảo đạt chỉ tiêu GMV và CM2 của khu vực đó.
 • Buyers khu vực chịu trách nhiệm tạo chương trình khuyến mại trên hệ thống và City Lead sẽ phê duyệt mà không cần CM toàn quốc phê duyệt.

5. KPI bán hàng

 • City Lead phải đảm bảo triển khai chặt chẽ khung KPI bán hàng (mỗi tháng cần thảo luận với Quản lý ngành hàng, Giám đốc mua hàng và Giám đốc bán hàng để hiểu các nhãn hàng/SKU cần tập trung trong tháng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công ty và các mục tiêu chiến lược trong tháng đó).
 • City Lead cần đảm bảo bộ phận Bán hàng tuân thủ quy trình bán hàng cơ bản (các thao tác trên DMS, SCT).
 • Vận hành (Kho, ký hợp đồng thuê kho, trang bị cơ sở vật chất)
 • City Lead phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Vận hành và tham gia vào quy trình tìm kho, quản lý chi phí kho,...
 • Giám đốc Vận hành có thẩm quyền quyết định sau cùng các vấn đề liên quan đến vận hành.

6. Kế toán và Thanh toán

 • City Lead phối hợp với kế toán kho đảm bảo thực hiện các công việc kế toán và thanh toán. Nếu cần thiết, City Lead có thể trình vượt cấp lên bộ phận Kế toán miền Bắc hoặc miền Nam tùy vào vị trí địa lý của khu vực đó.
 • CM có trách nhiệm soạn thảo tất cả Điều khoản thương mại (Terms of Trade) theo mẫu và gửi cho kế toán kho.

YÊU CẦU:

 • 5-8 năm kinh nghiệm ở các vị trí như Regional Sales Manager, Commercial Manager, Trade Marketing tại các công ty bán lẻ.
 • Từng có kinh nghiệm làm việc tại các các tập đoàn bán lẻ lớn.
 • Có hiểu biết, tổng quan về thị trường bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng FMCG, kinh nghiệm quản lý ngành hàng, kiểm soát chi phí.
 • Có tư duy chiến lược, khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cụ thể.