Garment Factory Director (in Hue/Quang Tri)

Location Tỉnh Quảng Trị
Industry
Category C-suite
Job reference 11567
Job type Permanent
Consultant email quynh.chau@manpower.com.vn
Date posted Oct 23, 2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
 • Quản lý Cung - Cầu của Nhà máy theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Tập Đoàn.
 • Quản lý nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động của Công ty.
 • Tổ chức tiếp đón và làm việc với các khách hàng/đối tác đến làm việc tại Nhà máy.
 • Quan hệ với cơ quan Nhà nước để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty.

 

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

 • Kinh nghiệm lãnh đạo thành công trong cùng lĩnh vực ngành nghề - Kỹ năng nối kết con người tốt - đi đến thành công chung
 • Khả năng cấu trúc tư tưởng tốt, khả năng diễn đạt, suy luận, tính toán con số
 • Khả năng tổ chức tốt – linh hoạt, uyển chuyển
 • Tiếng Anh tốt - TOEIC 600
 • Can đảm - Bền bỉ, có khả năng làm việc được với áp lực mục tiêu công việc và thời gian
 • Cần mẫn, ham học hỏi. Trung thực, liêm khiết
 • Tinh thần đồng đội - xem thành công của đồng nghiệp là thành công của chính mình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
 • Quản lý Cung - Cầu của Nhà máy theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Tập Đoàn.
 • Quản lý nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động của Công ty.
 • Tổ chức tiếp đón và làm việc với các khách hàng/đối tác đến làm việc tại Nhà máy.
 • Quan hệ với cơ quan Nhà nước để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty.

 

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

 • Kinh nghiệm lãnh đạo thành công trong cùng lĩnh vực ngành nghề - Kỹ năng nối kết con người tốt - đi đến thành công chung
 • Khả năng cấu trúc tư tưởng tốt, khả năng diễn đạt, suy luận, tính toán con số
 • Khả năng tổ chức tốt – linh hoạt, uyển chuyển
 • Tiếng Anh tốt - TOEIC 600
 • Can đảm - Bền bỉ, có khả năng làm việc được với áp lực mục tiêu công việc và thời gian
 • Cần mẫn, ham học hỏi. Trung thực, liêm khiết
 • Tinh thần đồng đội - xem thành công của đồng nghiệp là thành công của chính mình