IT Infrastructure Architect

Location
Industry
Job reference 11096
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689
Date posted Jun 11, 2021
Số lượng tuyển dụng: 02
MỤC TIÊU:
•    Xây dựng chiến lược hạ tầng công nghệ, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung của Khối công nghệ và của toàn Ngân hàng
•    Xây dựng kiến trúc mục tiêu và các tiêu chuẩn công nghệ, đảm bảo phù hợp với chiến lược hạ tầng công nghệ
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
•    Hiểu rõ yêu cầu và chiến lược kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hạ tầng công nghệ phù hợp với nhu cầu hoạt động và phát triển của toàn ngân hàng.
•    Xây dựng kiến trúc mục tiêu đảm bảo phù hợp với chiến lược hạ tầng công nghệ của ngân hàng
•    Xây dựng lộ trình đầu tư công nghệ cho các hệ thống hạ tầng nhằm đạt được kiến trúc mục tiêu và phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng
•    Định kỳ hàng năm xây dựng ngân sách theo lộ trình đầu tư công nghệ và nghiên cứu đầu tư, xây dựng business case cho các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ, đảm bảo triển khai chiến lược hạ tầng công nghệ theo đúng lộ trình
•    Định kỳ rà soát, đánh giá hệ thống, đề xuất các phương án tối ưu khai thác hệ thống hạ tầng công nghệ của ngân hàng
•    Tham gia phối hợp với nhóm vận hành hệ thống phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án xử lý cho các sự cố và vấn đề phức tạp của hệ thống hạ tầng
•    Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn về toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế, đầu tư & triển khai để cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT tiên tiến, hiệu quả cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh.
•    Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Kiến trúc hạ tầng và Quản  lý triển khai
YÊU CẦU:
A.    Bằng cấp, Kinh nghiệm:
•    Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng            
•    Kinh nghiệm công tác: 6-7 năm            
•    Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 2 (TOEIC = 550-649)/hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ    
B.    Năng lực Chuyên môn:
•    Nền tảng Kỹ thuật số L3            
•    Kiến trúc Ứng dụng L3            
•    An ninh mạng L3            
•    Tập trung vào chất lượng L3            
•    Tư duy Hệ thống L3            
•    Xây dựng tài liệu Kỹ thuật L3            
•    Ứng dụng Công nghệ L3            
•    Kiến Thức Về Sản Phẩm L4
•    Giải quyết vấn đề L3        
•    Tư duy phân tích L3                
C.    Năng lực Lãnh đạo:
•    Tư duy chiến lược - Cấp độ 1            
•    Thay đổi và đổi mới - Cấp độ 1            
•    Hợp tác - Cấp độ 1            
•    Phát triển nhân tài - Cấp độ 1            
•    Hướng tới kết quả - Cấp độ 1                                
D.    Phù hợp với Văn hóa Tổ chức (5 Giá trị Cốt lõi):
•    Khách hàng là trọng tâm            
•    Đổi mới và sáng tạo            
•    Hợp tác về mục tiêu chung            
•    Phát triển bản thân            
•    Làm việc hiệu quả                                    
E.    Phẩm chất cá nhân
•    Chính trực, khiêm tốn        
•    Lạc quan, thích nghi tốt, kiểm soát cảm xúc tốt        
•    Tận tâm, ưa thích cường độ làm việc cao, hướng tới mục tiêu thách thức và quyết liệt
•    Có sức thuyết phục, dám theo đuổi quy cách mới, tư duy tiến thủ