Oracle GL Expert

Location Hanoi
Industry
Job reference 11352
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Aug 12, 2021

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Oracle GL

- Hiểu biết sâu về nền tảng OracleGL và các thành phần đi kèm như WEBLOGIC, AD, EXCHANGE, F5, OID …

- Thông thạo hệ điều hành LINUX, AIX về quản lý không gian, network, cpu, ram … Có khả năng chẩn đoán và tuning tham số HĐH phù hợp với từng loại ứng dụng – Ưu tiên có chứng chỉ HĐH LINUX hoặc AIX

- Có chứng chỉ Oracle database OCP hoặc Oracle GL (ưu tiên)

- Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm trong quản trị, triển khai cài đặt cấu hình Oracle GL

- Có khả năng tối ưu hệ thống GL: WEBlogic, Oracle database, SQL, Procedure … đặc biệt java và các tham số java; Biết phân tích java dump và lấy báo cáo phân tích CSDL như AWR, dump Oracle process ….

- Phụ trách các hệ thống GL, Oracle OID … tại ngân hàng và công ty thành viên