Senior Blockchain Developer

Location Hanoi
Industry
Job reference 11065
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Jun 03, 2021
1.1.    Job Descriptions
-    Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain. 
-    Đưa ra các sang kiến, cải tiến áp dụng công nghệ Blockchain cho bài toán thực tế.
-    Thiết kế, triển khai nâng cấp công nghệ Blockchain Hyperledger Fabric phù hợp với bài toán thực tế của đơn vị. 
-    Cải tiến nâng cấp để cải thiện performance của hệ thống
-    Phát triển các chaincode mới

1.2.    Requirements
-    Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
-    2-3 năm phát triển công nghệ Blockchain
-    Có kiến thức về bảo mật.
-    Có kiến thức về hệ thống mạng.
-    Có kinh nghiệm làm việc với Hyperleger là lợi thế.
-    Tiếng Anh khá