Financial Services - Banking, Insurance jobs

Found 5 jobs
  • Hanoi, Vietnam
  • VND 40,000,000 - 60,000,000
  • Posted 2 months ago

  Reporting line: Report directly to CFO/CEO Job description: Daily accounting operations: Inspect and handle all aspects of  accounting operations such as payment, revenue expenditure, cash flow, loan disbursement, invoice and receipt; solve any arising internal or external accounting issues Manag...

  • Hanoi, Vietnam
  • 80.000.000-120.000.000
  • Posted 5 months ago

  Mục đích chức danh Quản lý và điều hành công tác (1) An toàn kho quỹ/điều phối quỹ; (2) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy thuộc phòng DVKH của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch; (3) Quản lý công tác kiểm soát sau đảm bảo hoạt động kho quỹ, giao dịch tại quầy và kiểm soát sau, lưu trữ hồ sơ giao dịch của n...

  • Hanoi, Vietnam
  • 150.000.000-200.000.000
  • Posted 5 months ago

  Mô tả công việc: Xây dựng và sắp xếp chiến lược Ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng để đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng theo mục tiêu đã đề ra; Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho hoạt động tín dụng, tiền gửi, các chương trình tín dụng/phi tí...

  • Hanoi, Vietnam
  • 120.000.000-150.000.000
  • Posted 6 months ago

  Job Description Lead and Influence Lead the creation or evolution of the enterprise architecture program/function Lead the development of an implementation plan for the enterprise architecture based on business strategy and requirements. Focus on Strategy and Execution Formulate, translate, advoc...

Get new jobs for this search by email