Financial Services - Banking, Insurance jobs

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • 80.000.000-120.000.000
    • Posted 6 months ago

    Mục đích chức danh Quản lý và điều hành công tác (1) An toàn kho quỹ/điều phối quỹ; (2) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy thuộc phòng DVKH của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch; (3) Quản lý công tác kiểm soát sau đảm bảo hoạt động kho quỹ, giao dịch tại quầy và kiểm soát sau, lưu trữ hồ sơ giao dịch của n...

Get new jobs for this search by email