Healthcare/Life Sciences jobs

Found 1 job
    • Vinh, Nghệ An, Vietnam
    • 20.000.000-40.000.000
    • Posted 6 months ago

    Mô tả công việc 1.    Lập ngân sách và quản lý ngân sách •    Phối hợp với các khoa phòng để tổ chức việc lập ngân sách hàng năm và cập nhật dự phóng tình hình đạt ngân sách hàng quý •    Đảm bảo việc dự phóng kết quả tài chính được cập nhật thường xuyên, phản ánh kết quả gần nhất với thực tế. • ...

Get new jobs for this search by email