Professional Services/Consulting jobs

Found 3 jobs
  • Hanoi, Vietnam
  • Posted 2 months ago

  Mô tả công việc Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán, tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, soát xét báo cáo kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản. Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng...

  • Hanoi, Vietnam
  • Posted 2 months ago

  Mô tả công việc: Tổ chức, chỉ đạo và trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự, quan hệ khách hàng trong ...

  • Ho Chi Minh City , Vietnam
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 3 months ago

  Job Description Work closely with the Technical Manager, Product Manager, and Product Designer to build a next-generation web application. Design and develop new features for the platform/system. Evaluate and clarify product requirements. Participate in reviewing produ...

Get new jobs for this search by email