A0b7a157

Hội thảo cách viết CV và Trải nghiệm phỏng vấn với nhà tuyển dụng

Hội thảo cách viết CV và Trải nghiệm phỏng vấn với nhà tuyển dụng

Hà Nội

06/03/2019

19:00 PM - 19:00 PM

2019031120504453245788 10157274449781617 5241734953128951808 O5c872c943f327

Tags:

Career Talks