A0b7a157

Hội thảo Quốc tế về “Nghiên cứu và thúc đẩy Khả năng ký kết các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực lao động, xã hội”

Hội thảo Quốc tế về “Nghiên cứu và thúc đẩy Khả năng ký kết các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực lao động, xã hội”

Hà Nội

20/09/2018

19:00 PM - 19:00 PM

2018100202430642135615 10156858533476617 8950963620141858816 O5bb33daa844a0 (1)

Tags: