A0b7a157

Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông gặp mặt Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông gặp mặt Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Hà Nội

19/11/2019

15:00 PM - 16:00 PM

Dscf3028

Tags: