Trưởng Phòng Phát Triển Kinh doanh

Location Hanoi
Industry
Category C-suite, Sales
Job reference 11075
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Jun 07, 2021

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH/MAJOR ACTIVITIES:

1.      Chịu trách nhiệm chính về doanh thu và lợi nhuận trên toàn bộ hoạt động kinh doanh của Dự án, thông qua các hoạt động kinh doanh trực tiếp, hợp tác với các đối tác bên ngoài, các đơn vị nội bộ Đơn vị, và các dự án liên quan đến các dịch vụ ngân hàng số.

 • Các chỉ tiêu kinh doanh chính bao gồm (và không giới hạn bởi): TOI và lợi nhuận đến từ các dịch vụ Loyalty, số lượng khách hàng, số lượng và tỷ lệ các giao dịch trực tuyến, số lượng và chất lượng các chiến dịch/dự án kinh doanh dịch vụ được cung cấp bởi Dự án.
 • Xây dựng, mở rộng mạng lưới đối tác trong số các công ty tài chính- công nghệ (Fintech), các công ty trung gian thanh toán, thương mại điện tử, các đối tác bán lẻ, các đối tác cung cấp phát triển kho quà tặng, các công ty viễn thông, di động, các công ty chuyển mạch, đối tác về thu phí, thanh toán khác…
 • Đầu mối kết nối giữa đối tác và các đơn vị liên quan của LinkID trong quá trình hợp tác xây dựng các đề xuất (offering), đảm bảo tốc độ phát triển và sự nhịp nhàng trong hoạt động vận hành.
 • Khởi tạo và thực hiện các chiến dịch bán các sản phẩm ngân hàng trên kênh số hóa

2.      Đảm bảo các kết quả chính:

 • TOI của các sản phẩm online
 • Tăng trưởng của các khách hàng online
 • Số lượng người dùng online.
 • Số lượng và giá trị giao dịch online.
 • Số lượng và giá trị các sản phẩm bán chéo của các bên trên kênh online. 
 • Số lượng/chất lượng các đối tác kết nối với LinkID.
 • Doanh thu từ hợp tác với các đối tác.

3.      Đảm bảo quy trình hợp tác và báo cáo như sau:

 • Báo cáo cho Giám đố TT và Ban lãnh đạo.
 • Kết nối với các nhóm khác trong trung tâm DF, trong Đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu và KPI.
 • Đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và lợi nhuận cho ngân hàng.

4.      Quản lý đội ngũ:

 • Điều phối, tổ chức các hợp động trong nhóm làm việc liên quan đến phát triển kinh doanh.
 • Tổ chức quá trình đào tạo, nâng cao kĩ năng cho các thành viên trong đội ngũ.

CÁC KẾT QUẢ/OUTCOMES/ MEASURES:

 • TOI của các sản phẩm online
 • Tăng trưởng của các khách hàng online
 • Số lượng người dùng online.
 • Số lượng và giá trị giao dịch online.
 • Số lượng và giá trị các sản phẩm bán chéo của Ngân hàng trên kênh online. 
 • Số lượng/chất lượng các đối tác kết nối với Ngân hàng.
 • Doanh thu từ hợp tác với các đối tác.
 • KPI hoàn thành hàng tháng.
 • KPI cả năm.
 • Đội ngũ team kết nối đối tác có thêm kiến thức và kỹ năng bán hàng để ứng tuyển và đáp ứng yêu cầu công việc.

CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC/ REQUIREMENTS:

1.      Trình độ Học vấn/Educational Qualifications

 • Cử nhân các trường khối kinh tế

2.      Kiến thức chuyên môn cần có/Relevant Knowledge/ Expertise

 • Kỹ năng bán hàng: Chiến dịch bán hàng, Quản lý bán hàng; CRM…
 • Kiến thức ngân hàng
 • Thương mại điện tử hoặc ngân hàng kỹ thuật số

3.      Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng xử lý giữa các cá nhân và khách hàng tốt với khả năng quản lý kỳ vọng và giải thích chi tiết kỹ thuật và kinh doanh
 • Tư duy có phương pháp, nghiên cứu và ham học hỏi
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kĩ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Sáng kiến và tự tin
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh

4.      Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc và 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực phát triển kinh doanh tại Ngân hàng/ Fintech/Thương mại điện tử.

5.      Các năng lực liên quan khác

 • Document Analysis
 • Fit / Gap Analysis
 • Cost / Benefit Analysis
 • Thiết kế và phân tích quy trình kinh doanh
 • Khởi xướng, Phân tích, Lập kế hoạch, Thiết kế, Thực hiện, Kiểm tra, Triển khai (đào tạo người dùng cuối)