Director of Customer Service Operations - Banking

Location Hanoi, Vietnam
Industry Financial Services - Banking, Insurance
Category Finance & Accounting
Job reference 10077
Salary 80.000.000-120.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted May 28, 2020

Mục đích chức danh

Quản lý và điều hành công tác (1) An toàn kho quỹ/điều phối quỹ; (2) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy thuộc phòng DVKH của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch; (3) Quản lý công tác kiểm soát sau đảm bảo hoạt động kho quỹ, giao dịch tại quầy và kiểm soát sau, lưu trữ hồ sơ giao dịch của ngân hàng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định, nguyên tắc về nghiệp vụ dịch vụ và kho quỹ, đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách hàng tại quầy.
Mô tả công việc

 • Quản lý chung các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và nhân sự của Trung tâm Nghiệp vụ giao dịch và kho quỹ

 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch các hoạt động của Trung tâm, phù hợp với kế hoạch chung của Khối Vận hành

 • Rà soát, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, hệ thống, công cụ dụng cụ đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm và ngành dọc mảng Dịch vụ khách hàng trên toàn hệ thống

 • Xây dựng và tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, văn bản hwogns dẫn thực hiện nghiệp vụ của Trung tâm và ngành dọc Dịch vụ khách hàng theo quy định của NHNN và TPBank

 • Quản lý, phê duyệt, điều phối, chỉ đạo, giám sát hoạt động các nghiệp vụ: An toàn/điều phối kho quỹ; nghiệp vụ giao dịch tại quầy; kiểm soát sau tại Trung tâm và Dịch vụ khách hàng tại Đơn vị kinh doanh

 • Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị về các nghiệp vụ giao dịch, công tác an toàn kho quỹ và điều hòa nguồn tiền mặt

 • Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Khối Vận hành/Ban lãnh đạo về nghiệp vụ giao dịch và an toàn kho quỹ

 • Tham gia đánh giá chuyên môn đối với nhân sự ngành dọc mảng Dịch vụ khách hàng trên toàn hệ thống: phối hợp với Khối HR và các đơn vị liên quan trong công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự; Giám sát, đánh giá và quản lý hiệu quả công việc so với mục tiêu; Giám sát các mục tiêu/KPIs

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp quản lý

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên có trình độ trên Đại học), chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản Trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan

 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong mảng Dịch vụ khách hàng/Kho quỹ tại các Ngân hàng/Tổ chức Tài chính có quy mô và trình độ phát triển lớn mạnh, trong đó có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp ở vị trí tương đương

 • Có kiến thức/kinh nghiệm sâu về sản phẩm/nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng, an toàn kho quỹ tại các ngân hàng

 • Nhiệt huyết và yêu thích công việc, có tinh thần trách nhiệm với công việc

 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, quản lý quá trình triển khai công việc

 • Có kỹ năng tổ chức, phân công, quản lý công việc tốt

 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo các phần mềm văn phòng