CV/CVCC Quản trị rủi ro công nghệ thông tin – Khối QTRR

Location Hanoi
Industry
Job reference 11492
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Oct 02, 2021
Mô Tả Công Việc
-    Triển khai thu thập và phân tích sự kiện RRHĐ trong lĩnh vực CNTT
-    Rà soát góp ý với các quy định và quy trình, sản phẩm……. trong lĩnh vực CNTT

Yêu Cầu Công Việc
-    Có hiểu biết về ngành CNTT (ưu tiên cả 2 mảng):
-    Vận hành ứng dụng / hạ tầng : Nắm được các yêu cầu cơ bản về vận hành các ứng dụng trong ngân hàng; hiểu biết về các giải pháp và cơ chế kiểm soát các ứng dụng; Yêu thích các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của ngân hàng hoặc các trung gian thanh toán….
-    An toàn thông tin: Nắm được các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin;  đã từng triển khai hoặc có hiểu biết về: các quy định an toàn thông tin tại VN (như luật an ninh mạng, các nghị định/ thông tư của chính phủ/NHNN) hoặc các tiêu chuẩn quốc tế như  ISO 27001/20000/ITIL/PCIDSS/Cobit/NIST/GDPR.... là một lợi thế.
-    Kinh nghiệm: Từng làm việc tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính là một lợi thế.