Nguyễn Nguyên Bảo

Chuyên gia khai vấn, ManpowerGroup Việt Nam

Nguyễn Nguyên Bảo