A5e5d48b

Thuê Ngoài Quy Trình Tuyển Dụng (RPO)

Thuê Ngoài Quy Trình Tuyển Dụng (RPO) là một hình thức khoán quy trình kinh doanh, trong đó nhà tuyển dụng khoán toàn bộ hoặc một phần quy trình tuyển dụng cho một nhà cung cấp dịch vụ nào đó.

Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) lớn nhất thế giới. Giải pháp thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) của chúng tôi nhằm phối hợp với doanh nghiệp trong việc thu hút và tuyển chọn nhân tài thông qua phương pháp tuyển dụng linh hoạt, từ tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên cho đến khi họ gia nhập tổ chức. Với kinh nghiệm thâm niên trong ngành tuyển dụng cùng với quy trình nghiêm ngặt, cách tiếp cận tiên tiến, chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp có được kết quả mong muốn – khả năng dự đoán chi phí tốt hơn, quy trình tuyển dụng hiệu quả hơn, gia tăng trải nghiệm của ứng viên và quan trọng hơn là chất lượng nhân lực được cải thiện như kỳ vọng.

Lợi Ích Của Giải Pháp RPO

Thay vì chỉ đơn thuần tuyển dụng cho các vị trí còn thiếu nhân lực, RPO sẽ phối hợp với doanh nghiệp để điều chỉnh các giải pháp bao gồm toàn bộ hoặc một phần hoạt động tuyển dụng của khách hàng, bao gồm:

  • Lên kế hoạch lực lượng lao động

  • Chiến lược tuyển dụng

  • Tìm kiếm và sàn lọc

  • Đánh giá ứng viên

  • Phỏng vấn

  • Quản lý ứng viên

  • Đàm phán lương và phúc lợi

  • Hoàn thành thủ tục gia nhập doanh nghiệp

Liên Lạc Với Chúng Tôi

​Trụ Sở Hà Nội : +84 24 3974 4574

Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh : +84 28 3911 0950

Cho doanh nghiệp: inquiry@manpower.com.vn

Cho ứng viên: opportunity@manpower.com.vn