Chủ Quản Kế Hoạch Sản Xuất

Địa điểm Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngành nghề
Category Production
Mã số 12324
Loại công việc Cố định
Email liên hệ phuong.le@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 0973 665 959
Ngày đăng May 20, 2022