HR Generalist

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề Công nghệ
Category HR
Mã số CON202238
Lương Upto 18.000.000 VND + Quarterly & Yearly bonus
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thao.nguyenphuong@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84974797919
Ngày đăng May 12, 2022
Điện thoại liên hệ 0917 427 800
Licence number