PROJECT ADMIN

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Sản xuất
Category Admin
Mã số CON202237
Lương Up to 12M + Allowances
Loại công việc Theo hợp đồng
Email liên hệ phuong.bui@manpower.com.vn
Ngày đăng May 09, 2022
Điện thoại liên hệ 0931 845 835