Recruitment Project Team Leader

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề Tuyển dụng nội bộ
Category HR
Mã số HR100
Lương Negotiable
Loại công việc Cố định
Email liên hệ quyen.nguyen@manpower.com.vn
Ngày đăng