Recruitment Executive

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Tuyển dụng nội bộ
Category HR
Mã số HR101
Lương Negotiable
Loại công việc Cố định
Email liên hệ quyen.nguyen@manpower.com.vn
Ngày đăng May 28, 2022
Điện thoại liên hệ 02839110950