Senior Electrical Engineer

Địa điểm
Ngành nghề Năng lượng, dầu khí khai khoáng
Category Engineer
Mã số 9929
Loại công việc Cố định
Email liên hệ tuyendungnghison@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (420)
Ngày đăng Sep 23, 2021
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
  1. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan tới Điện
  2. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về vận hành và bảo trì tại các nhà máy , dự án liên quan tới Dầu khí, Điện, Khí, Gas...
  3. Ưu tiên có kinh nghiệm Leader
  4. Hiểu biết về các tiêu chuẩn: TCVN, IEC, ISO
  5. Tiếng anh tốt (làm việc với Chuyên gia, Nhà thầu nước ngoài)