Senior HR Generalist

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề Công nghệ
Category HR
Mã số 11573
Lương 0-20.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ vy.tran@manpower.com.vn
Ngày đăng May 25, 2022