Supplier Quality Engineer

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề
Mã số 11733
Lương 60.000.000- 80.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 09, 2022
Main responsibility
  • Perform/lead of raw materials vendor quality audit, raw material quality monitoring and issue tracking, works closely with IQC
Requirement
Knowledge & Skill: 
  • Strong numerica