TEAM ASSISTANT

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Công nghệ
Category Finance & Accounting
Mã số CON202235
Lương 10.000.000 - 13.000.000 VND
Loại công việc Cố định
Email liên hệ hcmc.convenience.sourcing@manpower.com.vn
Ngày đăng May 25, 2022
Điện thoại liên hệ 0906 900 923