Technical Program Manager

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề
Mã số 11735
Lương 60.000.000- 80.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 09, 2022
Technical Program Manager