gần 2 năm ago - Vi Tang

Hồ Sơ Mẫu (Ngành dịch vụ khách hàng)

Sample Resume (Customer Service)

​​Bạn dự định ứng tuyển vị trí dịch vụ khách hàng hoặc tiếp tân? Hãy tham khảo hồ sơ tìm việc bên dưới nhé.