khoảng 2 năm ago - Nguyễn Nguyên Bảo

Bảng Mẫu Hồ Sơ Tìm Việc

Resume Worksheet

Dàn bài gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn soạn hồ sơ tìm việc phù hợp