hơn 2 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Chỉ Số Ứng Dụng Số Hóa Nói Gì Về Bạn?

Chỉ Số Ứng Dụng Số Hóa Nói Gì Về Bạn?

Chỉ Số Ứng Dụng Số Hóa (Digiquotient) của bạn phản ánh mức độ sẵn sàng của bạn trong việc lãnh đạo quá trình số hóa lực lượng lao động.

Lợi ích đối với cá nhân:

  • Đo mức độ sẵn sàng lãnh đạo quá trình số hóa của bạn

  • Nhận được những hướng dẫn về việc tận dụng thế mạnh của bạn

  • Nhận biết và giảm thiểu những hoạt động đang làm xao lãng quá trình số hóa.

Lợi ích đối với tổ chức:

  • Có được kiến thức thiết thực về cách phát triển các lãnh đạo số

  • Hiểu rõ về mức độ sẵn sàng số hóa của nhân viên

Xem chỉ số DigiQuotient tại đây>>