hơn 2 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Hồ Sơ Mẫu (Thợ hàn)

Hồ Sơ Mẫu (Thợ hàn)

​Hãy tham khảo hồ sơ tìm việc bên dưới đây