gần 2 năm ago - Vi Tang

Hồ Sơ Mẫu (Thợ hàn)

Sample Resume (Welder)

​Hãy tham khảo hồ sơ tìm việc bên dưới đây