khoảng 2 năm ago - Nguyễn Nguyên Bảo

Tổng Chỉ Số Lao Động 2019

Workforce Index Spotlight 2019   Viet

  • Tìm hiểu thêm về thị trường lao động Việt Nam tại đây.

  • Khám phá báo cáo chi tiết về Tổng Chỉ Số Lao Động 2019 Toàn Cầu tại đây.