Image 2021 04 09 T09 25 52

Tính lương & Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Image 2021 04 09 T09 25 52

Dịch vụ Tính lương

Trong môi trường kinh doanh yêu cầu cao ngày nay, các công ty thường chọn cách thuê ngoài dịch vụ tính lương để tinh giản nhiệm vụ này của bộ phận nhân sự. Nhờ đó bộ phận nhân sự có thể tập trung vào các vấn đề nhân lực mang tính chiến lược và cấp bách khác. Thuê ngoài dịch vụ tính lương sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện tính linh hoạt cao trong kinh doanh mà còn gia tăng khả năng sinh lời của công ty.

Chúng tôi tuân thủ cao các quy định và đảm bảo thực hiện đầy đủ phúc lợi cho nhân viên của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính lương trọn gói hoặc theo yêu cầu, bao gồm:

1. Quản lý tính lương

2. Lập bảng lương và chuyển lương cho nhân viên

3. Quản lý thuế thu nhập cá nhân

4. Quản lý bảo hiểm

5. Quyết toán thuế cho cá nhân và người sử dụng lao động

6. Xử lý các yêu cầu về nhân sự

Dịch vụ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Với tốc độ hội nhập quốc tế ngày nay, Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều lao động nước ngoài đến làm việc. Bất cứ lao động nước ngoài nào có nhu cầu làm việc tại Việt Nam đều cần được cấp phép. Tuy nhiên, những thủ tục như cấp mới hoặc làm lại giấy phép có thể khó thực hiện đối với những lao động nước ngoài mới đến Việt Nam lần đầu. Với ManpowerGroup, bạn hoàn toàn có thể an tâm về vấn đề này.

Liên Lạc Với Chúng Tôi​

Trụ sở Hà Nội: +84 24 3974 4574

Văn phòng TP. HCM: +84 28 3911 0950

​​Email: inquiry@manpower.com.vn