Junior Procurement Engineers (Buyer, Expeditor)

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề Xây dựng
Mã số 12096
Lương 20.000.000-40.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ vy.tran@manpower.com.vn
Ngày đăng May 25, 2022