Tổng Giám đốc – Xây dựng

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề Xây dựng
Category C-suite
Mã số 9922
Loại công việc Cố định
Email liên hệ duong.dang@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 84 904 776 588
Ngày đăng Sep 20, 2021

CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Chiến lược và xây dựng hệ thống

  • Xây dựng chiến lược và kế hoạch vận hành tổng thể, đáp ứng mục tiêu chiến lược từ Tập đoàn phân bổ Chiến lược và xây dựng hệ thống
  • Chủ trì xây dựng mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, nhân lực và các chính sách, quy trình của Công ty theo thẩm quyền.

2. Hoạt động vận hành

  • Phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết theo từng mảng chức năng, phù hợp mục tiêu tổng thể của Công ty. Hiệu quả hoạt động vận hành
  • Tổ chức xây dựng ngân sách và kiểm soát ngân sách phù hợp, hiệu quả Hiệu quả hoạt động tài chính
  • Bảo toàn, phát triển nguồn vốn, sự án toàn tài chính của Công ty theo phương án sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Hiệu quả hoạt động đầu tư

3. Chỉ đạo hoạt động phát triển dự án

  • Chỉ đạo hoạt động phát triển dự án, đảm bảo số lượng các dự án triển khai thành công & mở rộng các quan hệ hợp tác liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Quỹ đất phát triển

4. Chỉ đạo hoạt động Kinh doanh Bất động sản

  • Chỉ đạo hoạt động phát triển dự án, đảm bảo số lượng các dự án triển khai thành công & mở rộng các quan hệ hợp tác liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Doanh thu Lợi nhuận

5. Chỉ đạo hoạt động chăm sóc khách hàng và thủ tục dịch vụ

  • Đảm bảo chất lượng, sự chuyên nghiệp, sự tin cậy, sự hài long của khách hàng đối với các sản phẩm bất động sản của Công ty. SLA chất lượng dịch vụ

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh doanh, Kinh tế, Luật.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

3. Có kinh nghiệm và tư duy trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động Kinh doanh, Phát triển dự án, Dịch vụ

4. Có năng lực khởi xướng nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, hiện thực hóa các cơ hội đầu tư.

5. Có tư duy chiến lược, sáng tạo, đổi mới.

6. Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

 

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

1. Am hiểu sâu về ngành bất động sản

2. Khả năng năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

3. Tư duy chiến lược

4. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán thuyết phục.

5. Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên