A8ecc050

ManpowerGroup in the News 2020

March- 2020

16 Mar. 2020 - Social entrepreneurship takes root though Vietnam still not affluent VNExpress

16 Mar. 2020 - Nghỉ dài vì COVID-19, thêm cơ hội nghiên cứu hướng nghiệp Tuoi Tre Online

16 Mar. 2020 - Kinh doanh thời Covid-19: Hiểu về BCP... CafeBiz

16 Mar. 2020 - Không phải GĐ Tài chính cũng chẳng phải GĐ Công nghệ,... CafeF

16 Mar. 2020 - Làm thế nào để làm việc trực tuyến hiệu quả? VOH

16 Mar. 2020 - 10 vị trí lương "cao không tưởng" Dan Sinh

February - 2020

13 Feb. 2020 - EVFTA: Cơ hội cho lao động có tay nghề của Việt Nam Dân Sinh

17 Feb. 2020 - Nhu cầu của người lao động các thế hệ đang khác nhau như thế nào? VOH

18 Feb. 2020 - Thị trường vẫn đang thiếu hụt lao động kỹ năng và những nghiên cứu mới nhất về ‘Người lao động quan tâm gì' Tai chính Cuộc sống

18 Feb. 2020 - Thiếu hụt nhân tài toàn cầu đạt mức cao kỷ lục Tuổi Trẻ Thủ Đô

19 Feb. 2020 - Chăm sóc sức khỏe, tốp 10 công việc đang thiếu hụt trên toàn cầu Người Lao Động

20 Feb. 2020 - Nhiều doanh nghiệp kêu thiếu nhân tài VNExpress

21 Feb. 2020 - Câu Chuyện Kinh Doanh - Thiếu hụt nhân tài cao kỷ lục HTV9

28 Feb. 2020 - Câu Chuyện Kinh Doanh - Người lao động quan tâm gì? HTV9

January - 2020

08 Jan. 2020 - Answers required for skilled labour scarcity VIR

20 Jan. 2020 - Why skillset matters in Industry 4.0 VIR