Trinh Dinh Minh

Co-founder & Strategy Director

Ông Trịnh Đình Minh đã cùng xây dựng PYS Travel từ những ngày đầu tiên và trải qua rất nhiều vị trí từ Giám đốc marketing, đào tạo, xây dựng hệ thống quản trị tinh gọn, đổi mới sáng tạo. Là một Giám đốc trẻ, luôn mang trong mình tinh thần khởi nghiệp và đổi mới, Ông Minh theo đuổi triết lý xây dựng một doanh nghiệp có văn hoá vững mạnh, nơi mỗi cá nhân có thể làm việc hạnh phúc, có tình yêu và đam mê với công việc để từ đó đem lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng. Năm 2020 ngành du lịch Việt Nam nói chung hứng chịu những tổn thất lớn lao về kinh tế, PYS Travel cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Đến với buổi Coffee Talk, ông Minh sẽ chia sẻ về câu chuyện "vượt bão" của mình để duy trì sức sống cho một doanh nghiệp trẻ và những thay đổi để thích nghi với tình trạng mới.

Trinh Dinh Minh