A0b7a157

Đối Thoại Chính Sách: Các tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động trẻ em hướng tới minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Đối Thoại Chính Sách: Các tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động trẻ em hướng tới minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ho Chi Minh City

06/08/2019

19:00 PM - 19:00 PM

67685759 10157676732201617 2182393103527182336 O

Tags: