Chuyên viên Quản lý máy chủ

Location Hanoi
Industry
Job reference 11304
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Aug 05, 2021

Mô tả công việc

- Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ (Unix, Blade, Rack mount. Load balancer - Cân bằng tải, VDI - Back end...)

- Tham gia quản trị  phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp.

- Tham gia trực tiếp phụ trách quản trị, cấu hình hạ tầng OS (Hệ điều hành) Unix, Windows, Linux, Oracle SUN ...) và tương tác với hạ tầng ảo hóa (LPAR, Oracle VM ...)

-  Phụ trách nghiên cứu công nghệ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hạ tầng (on premise, hybrid cloud)

- Phụ trách tham gia các dự án của Ngân hàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài ( Khách hàng nội bộ , khách hàng bên ngoài)

- Trực tiếp  phụ trách quản trị vận hành hệ thống sao lưu/khôi phục dữ liệu.

- Phụ trách các nền tảng hạ tầng công nghệ phục vụ cho các hoạt động về an toàn dự phòng (DRP).

- Thực hiện các hoạt động tối ưu, cải tiến, tự động hóa dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho khách hàng nội bộ/bên ngoài.

Yêu cầu

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương 

- Có kinh nghiệm phụ trách trực tiếp quản trị hệ thống máy chủ của một trong các hạng mục sau IBM System P, VMWare, HyperV, tối thiểu 05 năm của một đơn vị có quy mô vừa và lớn.

- Có chứng chỉ MCSA, MCSE, IBM Certifies System Administrator - AIX, Linux System Admin Certification, Oracle Certified Administrator - Solaris  là một lợi thế

- Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải …)

- Am hiểu sâu hạ tầng lưu trữ, sao lưu khôi phục dữ liệu.

- Có kinh nghiệm vận hành, quản trị  hệ thống trên các nền tảng hạ tầng cloud ( Amazon AWS, Google Cloud, Azure...).

- Am hiểu sâu một trong các sản phẩm ảo hóa (PowerVM,VMWare, Oracle VM, Hyper-V).          

- Khả năng nghiên cứu tốt

- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình, thuyết phục tốt

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

- Tiếng Anh tốt, có thể làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.

- Trung thực, tin cậy, cẩn trọng.

- Có khả năng làm việc dưới môi trường nhiều áp lực, liên tục thay đổi