Chuyên viên Quản trị CSDL

Location Hanoi
Industry
Job reference 11303
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Aug 05, 2021

Mô tả công việc

- Quản lý hoạt động của hệ thống CSDL toàn ngân hàng bao gồm các loại CSDL: Oracle, SQL server, …

- Tham gia vào các dự án của ngân hàng

Yêu cầu

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.      

- Có kinh nghiệm quản lý CSDL, tham gia triển khai Kho dữ liệu tại cácNgân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế

- Có chứng chỉ OCA, OCP của Oracle, MS SQL Server hoặc tương đương là một lợi thế     

- Khả năng nghiên cứu tốt

- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình, thuyết phục tốt

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

- Tiếng Anh tốt, có thể làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.

- Trung thực, tin cậy, cẩn trọng.

- Có khả năng làm việc dưới môi trường nhiều áp lực, liên tục thay đổi