Corporate Finance Manager

Location Hanoi
Industry
Category C-suite
Job reference 10908
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted May 21, 2021

Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp / Corporate Finance Manager
Số lượng: 01 người.
Địa điểm làm việc: Hà Nội.
Mô tả công việc /Job Description

•    Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ban lãnh đạo phê duyệt./ Develop the plan of the Financial Advisory and Securities underwriting Department, organize the implementation of the plan approved by the Board of Directors.
•    Quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng./ Manage and be responsible for all activities of the department.
•    Trực tiếp tham gia tiếp cận, xậy dựng khách hàng và duy trì quan hệ khách hàng là doanh nghiệp./ Directly participating in pitching clients; and maintaining relationship with business customers.
•    Trực tiếp quản lý và tham gia các dự án Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp cho khách hàng, đối tác.(cổ phần hóa, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết cổ phiếu và trái phiếu, tư vấn tái cấu trúc vốn, M&A, chứng khoán hóa...)./ Directly manage and participate in Corporate Finance Consulting projects for customers and partners. (Equitization, issue consulting, stock and bond listing consulting, capital restructuring consultancy, M&A, securitization ...).
•    Đào tạo phát triển nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong phòng./ Professional development training for staff members
•    Tham gia xây dựng các mô hình tài chính, quy trình nghiệp vụ./ Participate in building financial models, business processes.

Yêu cầu công việc: Requirement

•    Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành Tài chính, Kế toán./ University graduate or higher majoring in Finance, Accounting
•    Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tài chính./ Minimum 05 years of experience working in the field of business consulting, financial consulting
•    Có kinh nghiệm về quản lý, điều hành hoạt động của nhóm/Phòng nghiệp vụ./ Have experience in managing and operating operations of the group / department
•    Thông thạo về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, hiểu biết sâu rộng về kiểm toán, phân tích tài chính, định giá, cổ phần hóa…./ Proficient in legal documents in the securities sector, deep understanding of auditing, financial analysis, valuation, and equitization
•    Có khả năng sử dụng và phát triển các mô hình tài chính cho hoạt động định giá và báo cáo tài chính./ Ability to use and develop financial models for financial reporting and pricing operations.
•    Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến tài chính, tư vấn (chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp…) thuế, định giá doanh nghiệp./ Knowledge and experience related to finance, consulting (strategy, corporate restructuring ...) tax, corporate valuation.
•    Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, quản lý dự án, quản lý con người, thiết lập các mối quan hệ tốt. / Communication, negotiation, presentation skills, project management, people management, good relationships
•    Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc. / Honesty, enthusiasm and high responsibility at work
•    Sử dụng thành thạo tiếng Anh/Trung và tin học văn phòng./ Proficient in English / Chinese and office information technology
•    Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao./ Able to work under high pressure
•    Ưu tiên: Các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Tài chính Doanh nghiệp tại các Công ty Chứng khoán; những ứng viên có chứng chỉ ACCA, CFA, CPA, CCHN (chứng chỉ Phân tích tài chính) của UBCKNN. / Priority: Candidates with experience in the field of Corporate Finance consulting at Securities companies; candidates with certificates ACCA, CFA, CPA, Securities practice certificate (certificate of finance analysis) of the State Securities Committee (SSC).